ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਕੈਟਿਨਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ ਕੋਰਗਜੈਂਡਮ (24.01.2018)

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਕੈਟਿਨਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ ਕੋਰਗਜੈਂਡਮ (24.01.2018)

24/01/2018
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ