ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਦੀਗੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਦੀਗੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

21/06/2018
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ